ZPP/510/MGW/2017                                                                                   Zabrze, 07.11.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zaineresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

„Dzierżawa połączenia światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - budynek przy ul. Jodłowa 59 z budynkiem przy ul. Wolności 339 (budynek Gazobudowy)”

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 630 30 91

Faks: 32 277-11-25

NIP: 648-276-81-67

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8­:00-16:00

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 08/11/2017

2. Formularz ofertowy 08/11/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.