l.dz.: 5057/DA/MW/2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Wykonanie koncepcji przebudowy transportu w szybie i szybiku Guido w urządzenia dźwigowe pozwalające prowadzić jazdę ludzi”

 

Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie:

  1. Etap Iobejmujący sporządzenie analizy możliwych do zastosowania rozwiązań, na podstawie których Zamawiający dokona ostatecznego wyboru rozwiązania, wykonany zostanie do dnia:20.12.2017 r.
  2. b)Etap II obejmujący rozwiniecie koncepcji ostatecznie wybranego rozwiązania w formie dokumentu mogącego stanowić podstawę do opracowania dokumentacji technicznej  dla wykonania  i montażu  urządzeń wyciągowych – wind  w szybie i szybiku Guido, wykonany zostanie do dnia: 30.04.2017 r.

Bieg terminu realizacji umowy rozpoczyna się od dnia podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert:

Cena: 100%

Uwaga: Oferent musi dostarczyć  potwierdzenie wykonania  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 2 (dwóch) usług projektowych, polegających na wykonaniu projektu budowy lub modernizacji urządzeń dźwigowych.

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 03.11.2017 r.

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej dla wszystkich osób zainteresowanych złożeniem oferty cenowej, związanej z realizacją zamówienia L.dz.: 5057/DA/MW/2017 na dzień 02.11.2017 godz. 10:00. Zbiórka w miejscu realizacji zadania tj. Zabrze, ul. 3 Maja 93 budynek nadszybia szybu Guido.

 

W związku z pismem KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A nr. DEM/KŻ/1138/2017 z dnia 31.10.2017 dot. terminu składania ofert, Zamawiający przychyla się do prośby oferenta i wydłuża termin składania ofert w ramach ww. zamówienia z dnia 03.11.2017 r. do dnia 08.11.2017 r. Powyższe nie będzie miało wypływu na terminy poszczególnych etapów przedmiotowego zamówienia.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Władowska, Marek Wituła tel. 630-30-91 wew. 5806

1. Zapytanie ofertowe 26/10/2017

2. Formularz oferty 26/10/2017

3. Załączniki 26/10/2017

4. Protokół z wyboru wykonawcy 15/11/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.