Zabrze, dnia 26.10.2017

L.Dz.:5060/DA/MZ/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

 

  1. I.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

X. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 02.11.2017 do 12:00

Sprawę prowadzi Marcin Zasitko 728 406 122

1. Zapytanie ofertowe 26/10/2017

2. Formularz oferty 26/10/2017  2. Formularz oferty 31/10/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.