DATA             17.10.2017                                        Oznaczenie sprawy: L.Dz. 4880/REOK/AB/2017

Zapytanie ofertowe: „Wizualizacja parametrów systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego”

Termin składania ofert: 23.10.2017

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 17/10/2017

2. Formularz oferty 17/10/2017

3. Wybór oferty 06/11/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.