DATA 05.10.2017 Oznaczenie sprawy: L.Dz. 4702/REOK/AB/2017

Rozeznanie cenowe: „Wizualizacja parametrów systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego”

Termin składania ofert: 10.10.2017

Do pobrania:

1. Rozeznanie cenowe 05/10/2017

2. Formularz rozeznania cenowego 05/10/2017

3. Odpowiedzi na pytania 18/10/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.