L. Dz. 4648/MGW/2017                                                                                                                                                                                       Zabrze, dn.26.09.2017  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa szaf aktowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

 

1.Termin związania ofertą:  30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

3. Kryteria oceny ofert – cena: 100%

4. Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiał na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza.

5. Zastrzeżenie: zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Uwagi:

Termin składania ofert : 10.10.2017 do godziny 10:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 03/10/2017

2. Formularz oferty 03/10/2017

3. Formularz cenowy 03/10/2017 3. Formularz cenowy 04/10/2017

4. Wybór oferty 19/10/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.