ZPP/435/MGW/2017                                                                                         Zabrze, dn. 20.09.2017r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

.

Termin realizacji zamówienia:

Data rozpoczęcia prac uzgodniona zostanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy i podpisania umowy, jednak nie później niż 14 dni od momentu złożenia zamówienia.  

Kryteria oceny ofert:

Cena                     - 80% (najniższa zaoferowana cena).

Gwarancja          - 20% (najdłuższy okres gwarancji).

Uwagi:

        -            Wykonawca musi posiadać niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie, a także potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),

        -            Kwota wynagrodzenia ujęta w ofercie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,

          -          Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną usługę na okres minimum 24 miesięcy.

          -          Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej i audytu oprogramowania w siedzibie zamawiającego. W celu przeprowadzenia takiego procesu należy poinformować Zamawiającego.

Sprawę prowadzi: Jarosław Piłat,  tel. 32 6303091 wew. 2001

Termin składania ofert:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym:

- drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           

lub

- osobiście na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 26.09.2017 r., do godz. 1500

1. Zapytanie ofertowe 22/09/2017

2. Formularz oferty 25/09/2017

3. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 29/09/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.