ZPP/283/MGW/2017                                                                                                Zabrze, dn. 20.09.2017r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie inspekcji serwisowej (kalibracji) czterech mierników Drager X-am 5600  wraz
z wymianą akumulatorów i dwóch mierników Drager X-am 7000.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu inspekcji serwisowej (kalibracji) przyrządów do określania składu atmosfery kopalnianej mierników serii Drager X-am 5600 w ilości czterech sztuk oraz Drager X-am 7000 w ilości dwóch sztuk, wraz z wymianą akumulatorów w czterech miernikach Drager X-am 5600. Usługa powinna zostać wykonana przez jednostkę posiadająca stosowne certyfikaty (akredytacje) pozwalające do przedstawiania wykonanych pomiarów przed organami nadzoru górniczego.

Termin składania ofert:

Do dnia: 25.09.2017r., do godz. 10.00

Sprawę prowadzi: Marek Marzec  tel. 32 630-30-91 wew.: 5516

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 20/09/2017

2. Formularz oferty 20/09/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.