L.dz/4454/MZ /MGW/2017                                                                          Zabrze, dn. 19.09.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Świadczenie usług bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą nowych routerów bezprzewodowych”

1.Termin związania ofertą:

30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Termin świadczenia usługi:

Umowa zostanie zawarta na 24 miesiące.

Usługa aktywna od 1 Października 2017r. do 30 Września 2019r.

3.Kryteria oceny ofertcena: 100%

 

Sprawę prowadzi Marcin Zasitko tel: 728 406 122

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 20/09/2017

2. Formularz oferty 20/09/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.