Nazwa zamówienia: Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego w zakresie ogrzewania powietrza wlotowego do podziemnych wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza,  przy ul. Sienkiewicza 43 z wykorzystaniem jako źródło ciepła powietrznej pompy ciepła.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej obejmującej wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego w zakresie ogrzewania powietrza wlotowego do podziemnych wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza poprzez świetlik 7 przy ul. Sienkiewicza 43 z wykorzystaniem jako źródło ciepła powietrznej pompy ciepła wraz z analizą kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych.

Termin realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać wykonanie w terminie 8  tygodni od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert

100% cena

Sprawę prowadzi: Magdalena Władowska tel. 630-30-91 wew. 5806.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 19/09/2017

2. Załączniki 19/09/2017 2. Załączniki 20/09/2017

3. Formularz ofertowy 21/09/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.