Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Usługa wynajmu dziecięcych modeli do dwudniowej sesji zdjęciowej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu

Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia

Kryteria oceny oferty: 100% cena

Termin realizacji: Do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 15/09/2017

2. Formularz ofertowy 15/09/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.