L.dz. 4369 / RSI / AS / 2017

                                                                                                                                                    Zabrze, dn. 12.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wynajem elementów nagłośnienia , w tym transportem, montażem, obsługą podczas imprezy, demontażem po zakończeniu

Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia

Kryteria oceny oferty: 100% cena

Termin realizacji: 20.10.2017

Termin składania ofert: 20.09.2017 r. do godz. 12.00

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 14/09/2017

2. Wybór oferty 21/09/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.