Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej obejmującej wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego w zakresie ogrzewania powietrza wlotowego do diagonali transportowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej z wykorzystaniem jako źródło ciepła powietrznej pompy ciepła przy ul. Wolności 410.

Termin realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać wykonanie w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 

Kryterium oceny ofert

100% cena

Warunkiem koniecznym do złożenia oferty będzie wcześniejszy udział Oferenta w wizji lokalnej z której sporządzony zostanie protokół z odnotowaniem nazw wszystkich firm. W przypadku złożenia przez firmę oferty mimo nieuczestniczenia w wizji, oferta zostanie automatycznie odrzucona. Terminy wizji lokalnych będą ustalane z na bieżąco, po telefonicznym zgłoszeniu takiej chęci osobie prowadzącej sprawę.

Oferta cenowa powinna zostać złożona w terminie do dnia 15.09.2017 r. do godz. 14:00 wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu osobiście do Sekretariatu MGW przy ul. Jodłowej 59, w formie elektronicznej pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr telefonu 32 630-30-91.

Sprawę prowadzi: Magdalena Władowska tel. 630-30-91 wew. 5806.


W związku z ogłoszonym dnia 08.09.2017 zamówieniem o wartości poniżej 30.000 euro pn. „Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego w zakresie ogrzewania powietrza wlotowego do diagonali transportowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej z wykorzystaniem jako źródło ciepła powietrznej pompy ciepła przy ul. Wolności 410.”, Zamawiający zaprosił do składania ofert z terminem do dnia 15.09.2017 r. do godz. 14:00. 

Z uwagi na przyjęte kryterium oceny ofert – 100% cena, oraz stosunkowo dużą różnicę w oferowanej cenie wykonania tej samej usługi pomiędzy otrzymanymi ofertami - na podstawie okoliczności przewidzianych w treści zapytania o cenę – Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 08/09/2017

2. Formularz ofertowy 08/09/2017

3. Plan sytuacyjny 08/09/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.