Lp/4149 /DA/IP/2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zabrze, dnia 25.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Sukcesywny wywóz odpadów zmieszanych w kontenerach wielkogabarytowych o pojemności 7m3 z nieruchomości będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego   w  Zabrzu.  Usługa będzie świadczona w ramach potrzeb do kwoty 1680,00 zł netto. 

Termin związania z ofertą:

30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia , w którym  można składać oferty.

Termin realizacji zamówienia:

Do końca rok 2017, sukcesywnie na zlecenie zamawiającego - drogą elektroniczną.

Kryteria oceny ofert:

Cena za wywóz jednego kontenera - 100%

Termin składania ofert:

Ofertę prosimy przesłać lud dostarczyć na załączonym formularzu Ofertowym pocztą na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
 ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

 lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia:  31.08.2017  r., do godz:12:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 28/08/2017

2. Formularz oferty 28/08/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.