ZPP/4146/MGW/2017

                                                                                                                                                Zabrze, dn. 24.08.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: ,,Wykonanie i dostawa ekspozytorów na materiały reklamowe do siedziby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

  1. Termin związania  ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia,
  2. Termin realizacji zamówienia:

- dostarczenie prototypu ekspozytora do dnia 5 sierpnia 2017r.

- dostarczenie całego zamówienia w ciągu 7 dni od momentu zaakceptowania prototypu

  1. Kryteria oceny ofert – cena 100%,
  2. Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza,
  3. Zastrzeżenie: Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania,
  4. Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym wg. potrzeb do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel przez Zamawiającego. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli formularza cenowego,
  5. Zapłata za zamówienie cząstkowe nastąpi po ich wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionych faktur, przelewem na konto, w terminie 7 dni od ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Termin składania ofert: 28.08.2017r. do godziny 12:00.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania: 

1. Zapytanie ofertowe 25/08/2017

2. Formularz oferty 25/08/2017

3. Formularz cenowy 25/08/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.