Oznaczenie sprawy:  ZP/20/MGW/2017

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt.1 lit. a  ustawy Pzp.

Nazwa zamówienia:

„Wykonywanie czynności z zakresu ratownictwa górniczego związanych z udziałem w akcji ratowniczej specjalistycznych służb Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego”

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25/08/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.