Zamówienie L. dz.4033/KK/DA/2017 poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 pzp.

Naprawa systemu oddymiania RZN 4404 oraz systemu sygnalizacji pożaru DF 6000 w budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. K. Miarki 8.

1.Centrala oddymiania typ RZN 4404 – 1 sztuka

Zakres prac do wykonania:

- wymiana uszkodzonego napędu klapy oddymiającej MCR 750

( siłownik wrzecionowy klapa 120 x 120 typ MCR 750 – 1 sztuka , przycisk oddymiania RT 42  – 2 sztuki ).

2.Centrala Systemu Alarmu Pożarowego DF 6000 – 1 sztuka

Zakres prac do wykonania:

- wymiana uszkodzonego zasilacza centrali DF 6000 – 1 sztuka,

- wymiana uszkodzonej płyty głównej centrali DF 6000 - 1 sztuka,

- wymiana uszkodzonych modułów kontrolno - sterujących na linii 2 systemu SSP DF 6000 – 5 sztuk,

- wymiana uszkodzonych akumulatorów centrali systemu SSP DF 6000 – 2 sztuki,

Zamawiający na żądanie Wykonawcy udostępni protokół z przeglądu systemów p.poż., który  stanowi podstawę udzielenia niniejszego zamówienia.

3.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

4. Termin składania ofert:  14 sierpnia  2017 roku do  godziny 12.00.

5.Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2017 r.

6.Kryterium oceny ofert: cena  – 100 %

7.Inne istotne warunki zamówienia:

a) wykonawca zadania powinien posiadać wszelkie możliwości techniczne niezbędne do świadczenia usług wynikających z zadania,

b) wykonawca zadania zobligowany jest do dostarczenia wraz z ofertą KRS/Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – z ostatnich 6 miesięcy.

c) kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia,

d)  zapłata nastąpi przelewem na wskazany w treści faktury nr konta bankowego Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

9.Ofertę proszę przesłać lub dostarczyć – na załączonym Formularzu Ofertowym – na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze w terminie do 14 sierpnia  2017 roku do  godziny 12.00

Ofertę należy dostarczyć osobiście, przesłać faksem (nr 32 277-11-25) lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 10/08/2017

2. Formularz oferty 10/08/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.