L.Dz. 3806/MGW/2017                                                                                                  Zabrze, dn. 21.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Zakup i dostawa 6 sztuk szafek socjalnych”

1.Termin związania ofertą:  30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

3.Koszt dostawy: Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt do Muzeum Górnictwa Węglowego, Jodłowa 59, 41-800 Zabrze.

4. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

- 6 metalowych szafek systemowych o następujących parametrach:

a) każda szafka powinna mieć 15 skrytek – 5 skrytek w pionie w trzech kolumnach
b) drzwiczki skrytek perforowane z plastikowymi identyfikatorami, zamykane na klucz
c) szerokość nie mniejsza niż 1180mm, wysokość nie mniejsza niż 1800mm, głębokość nie mniejsza niż 490mm.

5.Termin realizacji zamówienia: 02.08.2017r.

6.Zamówienie zostanie  zrealizowane po cenie zadeklarowanej przez Wykonawcę.

7. Zapłata za zamówienie nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, na podstawie poprawnie wystawionej faktury , przelewem na konto, w terminie 30 dni od dostarczenia.


Uwagi:

Termin składania ofert : 27.07.2017r. do godziny  1200

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem ( nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Muzeum zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowanie.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 26/07/2017

2. Formularz oferty 26/07/2017

L.Dz. 3806/MGW/2017                                                                                                  Zabrze, dn. 21.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Zakup i dostawa 6 sztuk szafek socjalnych”

1.Termin związania ofertą:  30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

3.Koszt dostawy: Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt do Muzeum Górnictwa Węglowego, Jodłowa 59, 41-800 Zabrze.

4. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

- 6 metalowych szafek systemowych o następujących parametrach:

a) każda szafka powinna mieć 15 skrytek – 5 skrytek w pionie w trzech kolumnach
b) drzwiczki skrytek perforowane z plastikowymi identyfikatorami, zamykane na klucz
c) szerokość nie mniejsza niż 1180mm, wysokość nie mniejsza niż 1800mm, głębokość nie mniejsza niż 490mm.

5.Termin realizacji zamówienia: 02.08.2017r.

6.Zamówienie zostanie  zrealizowane po cenie zadeklarowanej przez Wykonawcę.

7. Zapłata za zamówienie nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, na podstawie poprawnie wystawionej faktury , przelewem na konto, w terminie 30 dni od dostarczenia.


Uwagi:

Termin składania ofert : 27.07.2017r. do godziny  1200

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem ( nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Muzeum zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowanie.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.