ZZP/3781/MGW/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie opinii technicznej  zastosowanych układów  wentylacyjnych NW2 i NW3 w skład której będzie wchodziły m.in.:

  •  Inwentaryzacja układu NW2 NW3  mająca na celu określenie statusu przekazanej dokumentacji powykonawczej.
  •  Przeprowadzenie próby regulacji układu NW2 i NW3 względem założeń zawartych w dokumentacji projektowej.
  •  Dokonanie pomiarów hałasu.
  •  Dokonanie oceny technicznej wykonanej instalacji wentylacji układu NW2 i NW3.
  •  Opracowanie opinii w zakresie koniecznych do podjęcia działań / wytycznych dla Inwestora w celu dokonania koniecznych zmian w układzie NW2 i NW3 w celu osiągnięcia przez układ NW2 i NW3 założonej wydajności i nastaw przy zachowaniu normowego komfortu akustycznego w pomieszczeniach II piętra.

Ponadto wykonawca przeprowadzi we wysłanym zakresie wszelkie roboty związane z przeprowadzeniem opinii technicznej, w tym demontaż sufitów oraz ich i ponowny montaż przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi budowlanych.

Przeprowadzenie odpowiednich prac może się odbywać po godzinie 15:00 w dni powszednie, lub w dni wolne od pracy (soboty, niedziele).

Wymagania techniczno – organizacyjne realizacji zamówienia: 

a)      Wykazanie minimum 2 opinii technicznych w podobnym zakresie, w okresie ostatnich 5 lat, poświadczone odpowiednimi referencjami

b)      Oferent wykaże iż osoba opracowująca opinie techniczne  posiada uprawnienia budowlane (oraz aktualne zaświadczenie opłaconych składek w izbie inżynierów)  do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych   bez ograniczeń

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w uzgodnionym wcześniej terminie.

 

Termin związania ofertą :  nie dłużej niż  30 dni od daty złożenia

Termin realizacji zamówienia: (wypełnia komórka zamawiająca)     1 miesiąc od daty podpisania umowy

Kryteria ofert – cena / termin realizacji /  specyfikacja techniczna:

                Cena – 100 %

W zakresie kryteriów oceny ofert (opcjonalnie zastosowanie możliwości negocjowania ofert)

Termin składania ofert - …………14 dni…………..

 

Ofertę prosimy przesyłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59; 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) droga mailową na adres    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 25/07/2017

2. Formularz oferty 25/07/2017

3. Propozycja umowy 25/07/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.