Oznaczenie sprawy:  ZP/15/MGW/2017

  1. Postępowanie w trybie:  Przetarg prowadzony jest na podstawie art. 701 -705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), zwany dalej Kodeksem Cywilnym,
    z wyłączeniem art. 702 Kodeksu Cywilnego.

Nazwa zamówienia:

Najem lokalu użytkowego Restauracja – bistro w budynku Łaźni Łańcuszkowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. Wolności  Nr 408” przez okres 5 lat.

Do pobrania:

1. Regulamin przetargu 21/07/2017

2. Ogłoszenie o przetargu 21/07/2017

3. Opis obiektu i wymagań zamawiającego 21/07/2017

4. Załącznik nr 1 - Wzór umowy najmu lokalu użytkowego 21/07/2017

5. Załącznik nr 2 - Formularz oferty 21/07/2017

6. Załącznik nr 3 - Wykaz prowadzonych lokali gastronomicznych 21/07/2017

7. Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika 21/07/2017

8. Załącznik nr 1 do wzoru umowy – Wykaz mebli 24/07/2017

9. Załącznik nr 2 do wzoru umowy - Wykaz sprzętu 24/07/2017

10. Załącznik nr 3 do wzoru umowy - Wykaz powierzchni 24/07/2017

11. Załącznik nr 4 do wzoru umowy - Wymagane standardy utrzymania czystości 24/07/2017

12. Informacja z otwarcia ofert 08/08/2017

13. Zawiadomienie o wyborze oferty 10/08/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.