L.dz.3762/MGW/2017

W związku z planowanym do realizacji projektem pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu

i modernizację gospodarki wodnej, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na opisany poniżej przedmiot zamówienia:

Etap 1.  Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem odpowiedniego stanowiska właściwych organów stwierdzających obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie opinii chiropterologa w związku siedliskiem chronionych nietoperzy występujących na obszarze NATURA 2000 PLH 240003 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie.

Etap 2.  Uzyskanie deklaracji:

- organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 oraz sporządzenie mapy, na której wskazano lokalizację projektu oraz najbliższe obszary NATURA 2000

- organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dotyczącej braku negatywnego wpływu projektu na zmiany charakterystyki fizycznej wód powierzchniowych oraz wód podziemnych

Termin składania ofert: do dnia 28.07.2017 r. do godz. 12.00.

Do pobrania:

1. Zapytania ofertowe 21/07/2017

2. Formularz ofertowy 21/07/2017

3. Program funkcjonalno - użytkowy 21/07/2017

4. Mapy lokalizacyjne 21/07/2017

5. Wybór oferty 07/08/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.