1.Przedmiot zamówienia:  Całodobowy monitoring dwoma niezależnymi torami transmisji: drogą radiową  oraz telefoniczną  (PSTN) w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19, ul. 3 Maja 93a, ul. Karola Miarki 8.

2.Wymagania Zamawiającego:

1) gwarancja zgodności z wymaganiami organizacyjno – technicznymi dotyczącymi sposobu podłączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej do systemu monitoringu pożarowego, określonymi przez właściwą terytorialnie komendę miejską/powiatową PSP (na podstawie - Ramowych Wymagań - wydanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej),

2) gwarancja reakcji  serwisowej w ciągu 2 godzin od wykrycia/zgłoszenia uszkodzenia i usunięcie usterki w ciągu 24 godzin,

3) szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (w tym poprawnego wykorzystania procedury czasowego odłączenia),

3.Termin realizacji zamówienia:

Przewiduje się podpisanie umowy od dnia 01.08.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. z możliwością jednomiesięcznego wypowiedzenia.

4.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

5.Kryterium oceny ofert: cena  – 100 %

6.Termin składania ofert: ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej  do 25 lipca 2017 roku do godziny 10.00

7.Składanie ofert: Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym

na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 21/07/2017

2. Formularz oferty 21/07/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.