L.Dz. 3331/MGW/2017                                                                                Zabrze, dn. 20.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Kompleksowa naprawa samochodu firmowego Marki GAZ Gazela 4x4

1.Termin związania ofertą:  30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

3.Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2017r.

Do pobrania: 

1. Zapytanie ofertowe 22/06/2017

2. Formularz oferty 22/06/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.