L. dz. 2938 / DOM / MB / 2017                                                Zabrze, 26 maja 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Proszę o przedstawienie swojej oferty na:

Dostawę wyposażenia punktów pierwszej pomocy

Termin związania ofertą: do 30 dni od daty jej złożenia.

Realizacja zamówienia: termin dostawy do 19 czerwca 2017 r.

Kryterium oceny ofert – cena.

Termin składania ofert: do  31.05.2017 roku włącznie.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 26/05/2017

2. Formularz oferty 26/05/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.