L.Dz/2833/DM/KK/2017                                                              Zabrze, dn. 22.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Wykonanie elementów wyposażenia ekspozycji podziemnej w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”

1.Termin związania ofertąnie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.

2.Termin realizacji zamówienia: Do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy

3. Kryteria oceny ofert – cena: 100%

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.05.2017r. godz. 10.00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 22/05/2017

2. Formularz oferty 23/05/2017

 3. Protokół 22/06/2017

4. Wybór oferty 22/06/2017

5. Sprostowanie 28/06/2017

6. Wybór oferty 23/11/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.