ZPP/226/MGW/2017                                                                      

Zabrze, dnia 16.05.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zamówienie pod nazwą:

„Doposażenie punktów sprzedażowych posiadanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

W związku z ciągłą rozbudową oraz poszerzaniem działalności, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na urządzenia podane w zapytaniu.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 16/05/2017

2. Formularz oferty 16/05/2017

3. Wzór umowy 16/05/2017

4. Odpowiedzi na pytania 19/05/2017

5. Informacja o wyborze oferty 25/05/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.