220/2017/MGW/2017                                                              Zabrze, dn. 9.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Zakup wentylatorów kanałowych wodoszczelnych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

1.Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.

2.Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty wystawienia zlecenia.

3. Kryteria oceny ofert – cena: 100%

TERMIN SKŁADANIA OFERT: : 16.05.2017r. godz. 10.00

Sprawę prowadzi Andrzej Gaweł tel: 696041545

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 12/05/2017

2. Formularz oferty 12/05/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.