L.DZ.  2634/REOK/AG/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z planowaną realizacją przebudowy fragmentu wnętrza podziemia budynku obsługi ruchu turystycznego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu przy ul. Miarki wraz z wykonaniem parkingu z miejscami postojowymi dla autobusów przy ul. Słodczyka”

Termin składania ofert: 18.05.2017 do godziny 12:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 11/05/2017

2. Formularz oferty 11/05/2017

3. Wzór umowy 11/05/2017

4. Załączniki 11/05/2017

5. Informacja o unieważnieniu zapytania 23/05/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.