ZPP/211/MGW/2017                                                                                   Zabrze, 9.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: 

Napełnianie butli o pojemności 3,0 l mieszankami wzorcowymi gazów w okresie od 1czerwca 2017 r.

     do 31 maja 2018 r.

     Komplet mieszanki gazów wzorcowych składa się:

 azot z analizą,

 -  O2     do 20,6 %,

 -  CO   110 ÷ 180 ppm,

      -  CO2   1,0 ÷ 2,5 %. 

Kryteria oceny ofert: cena - 100% 

Termin realizacji zamówienia: 31 maja 2018r

Termin składania ofert: 17 maja 2017, do godziny 14:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 10/05/2017

2. Formularz oferty 10/05/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.