L.dz.  ZPP/214/MGW/2017

Zabrze, dn. 02.05.2017 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Wydruk i dostawa 15 sztuk plansz na wystawę czasową

 - wydruk na spienionym pcv 100cm x70cm

Termin realizacji zamówienia:  4 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego

Kryteria oceny ofert –  100% ceny (cena najniższa)

Termin składania ofert:  08.05.2017,  do godz. 13.00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 02/05/2017

2. Formularz oferty 02/05/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.