L. dz. 2325/DA/KK/2017

1.Przedmiot zamówienia: ”Stała konserwacja instalacji klimatyzacji i serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)”.

Zamawiający planuje wykonać dwa przeglądy instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych w miesiącach: czerwcu i październiku 2017 roku.

W przypadku awarii urządzenia, wykonawca przedstawi zamawiającemu odrębną ofertę cenową na podstawie której, zamawiający może zlecić wykonanie usługi.

2.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

3.Kryterium oceny ofert: cena  – 100 %

4.Termin składania ofert: ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 8 maja 2017 roku do godziny 12.00

5.Składanie ofert: Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na dołączonych do zapytania ofertowego formularzach - załącznik nr 1 - 3

na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 27/04/2017

2. Formularz oferty 27/04/2017

3. Kalkulacja cenowa nr 1 27/04/2017

4. Kalkulacja cenowa nr 2 27/04/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.