L.Dz 2389/2017

24.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

"Zakup 3 sztuk przyrządów do pomiaru parametrów wentylacyjnych"

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 26/04/2017

2. Formmularz oferty 26/04/2017

3. Wybór oferty 08/05/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.