L.Dz 2419/MGW/2016

Zabrze, dn. 26.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„ Zakup kontenera sanitarnego wraz z wyposażeniem, dostarczeniem, instalacją oraz przygotowaniem podłoża ”

1.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty. 

2.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

3.Koszt dostawy: Materiały niezbędne do wykonania usługi (teczki oraz pudła archiwizacyjne)   Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć oraz dostarczyć na własny koszt do Muzeum Górnictwa Węglowego, Jodłowa 59, 41-800 Zabrze.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 26/04/2017

2. Formularz ofertowy 26/04/2017

3. Kontener sanitarny 26/04/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.