L.dz./2307/MM/MGW/2017                                                                                     Zabrze,20.04.2017r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie nawierzchni przejścia dla turystów w lokalizacjach

  1. pomiędzy ul. Wolności  a Parkiem 12c ( brama  przy „Bajtel grubie”)  działka 2339/3;
  2. na odcinku od kładki do części utwardzonej teren szybu Carnall przy ul. Wolności 410.

           Aranżacja strefy rozrywkowej – organizacja „Cyber-plaży”

 

  1. Termin związany z ofertą: 30 dni od daty złożenia
  2. Sprawę prowadzi Michał Maksalon tel. 728 406 115
  3. Zamawiający dopuszcza wizję lokalną po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
  4. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca  zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 30.05.2017 r .

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100%

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 25.04.2017 r

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 20/04/2017

2. Formularz oferty 20/04/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.