L.Dz 2265 /MGW/2016                                                                                Zabrze, dn. 05.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„ Zakup kontenera sanitarnego wraz z wyposażeniem, dostarczeniem, instalacją oraz przygotowaniem podłoża i wykonaniem przyłączy ”

Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty. 

Kryteria oceny ofert – cena: 100%

Koszt dostawy: Po stronie dostawcy.

Termin realizacji zamówienia: do 30.05.2017r.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 18/04/2017

2. Formularz ofertowy 18/04/2017

3. Zdjęcie miejsca ustawienia kontenera 18/04/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.