L.Dz.  2049/2017

Zabrze, dn. 22.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu na terenach należących do MGW.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia

Termin realizacji zamówienia: 10 dni od wezwania przez zamawiającego

Kryteria oceny ofert – cena brutto 100%.

Termin składania ofert: 06.03.2017, godzina 10.00

Sprawę prowadzi Michał Maksalon tel: 728-406-115

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 03/04/2017

2. Formularz oferty 03/04/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.