L.DZ. 1891/MGW/2017/AG/REOK

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogrzewanie wlotowego powietrza do sztolni od strony Karola Miarki wraz z ogrzewaniem pomieszczeń budynku obsługi ruchu turystycznego z wykonaniem źródła ciepła z wody poprzez pompy ciepła (chłodu, do schłodzenia budynku obsługi ruchu turystycznego) – Część I – Zabudowa rurociągów tłocznego i ssącego w kanale wodnym.

Termin składania ofert: 29.03.2017 do godziny 12:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 24/03/2017

2. Formularz oferty 24/03/2017

3. Wzór umowy 24/03/2017

4. Załączniki 24/03/2017

5. Wybór oferty 05/04/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.