23-03-2017

Oznaczenie sprawy:  ZP/08/MGW/2017

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

„Kontrole i badania elementów górniczych wyciągów szybowych szybów „Kolejowy”, „Guido” i szybika „Guido”, urządzenia transportu specjalnego w szybie „Wyzwolenie”, urządzeń zabezpieczeń osprzętu i rozdzielń elektrycznych, urządzeń ciśnieniowych, dźwignicowych na terenie ZKWK „Guido” 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 23/03/2017

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23/03/2017

3. SIWZ 23/03/2017

4. Informacja o unieważnieniu postępowania 30/03/2017

5. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 04/04/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.