L.dz/1777/MZ /MGW/2017

Zabrze, dn.17.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Usługa cyklinowania i lakierowania parkietu”

1.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty 

2. Termin realizacji zamówienia do 07.04.2017

3. Kryteria oceny ofert – cena: 100%]

4. Powierzchnia parkietu wynosi 55m2   

Termin składania ofert: 23.03.2017 do godziny 10:00

 

Sprawę prowadzi Marcin Zasitko tel: 728-406-122

Do pobranie:

1. Zapytanie ofertowe 20/03/2017

2. Formularz ofertowy 20/03/2017

3. Załącznik - rzut mieszkania 20/03/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.