ZPP/107/MGW/2017                    Zabrze, dn. 28.02.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Druk „Górnika Polskiego” nr 8-9

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 28/02/2017

2. Formularz oferty 28/02/2017

 

Informacja o wyborze oferty

W postępowaniu prowadzonym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na podst. Art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp w związku z art. 6a Pzp  na „Druk Górnika Polskiego nr 8-9” wpłynęło 15 ofert.

Wybrana została oferta firmy UNI-DRUK Wydawnictwo i Drukarnia J. Dolota, A. Basiński sp. jawna z Lubonia za cenę brutto: 1.335,60 PLN

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.