ZPP/1275/MGW/AM/2017                                        Zabrze, dn. 24.02.2017

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu technicznego skróconego obiegu zamkniętego liny nośnej urządzenia wyciągowego przy szybie Carnall, w tym układu amortyzacji koła linowego stacji zwrotnej zlokalizowanej w rejonie wieży wyciągowej”, realizowanego w ramach projektu zintegrowanego „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Termin składania ofert:

Do dnia 01.03.2017r do godz. 12:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 24/02/2017

2. Formularz ofertowy 24/02/2017

3. Załączniki 24/02/2017

4. Wybór oferty 08/03/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.