LDZ/ 1048 /MGW/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zabrze, dnia 16.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                       

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2017/2018. Dostawa będzie świadczona sukcesywnie  do  dnia 31.01.2018 roku lub do wyczerpania kwoty netto przeznaczonej na ten cel. 

Termin związania z ofertą:

30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia , w którym  można składać oferty.

Termin realizacji zamówienia:

Od daty podpisania umowy  do 31.01.2018 r, sukcesywnie na zlecenie zamawiającego  drogą mailową.

Kryteria oceny ofert:

cena - 100%

Termin składania ofert: :  27.02.2017. r., do godz:12:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 20/02/2017

2. Formularz oferty 20/02/2017

3. Formularz cenowy 20/02/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.