1.Przedmiot zamówienia:  Ochrona przeciwpożarowa  –– zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7  czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

i innych obiektów  budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719, oraz  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy).

2. Opis zadania:

Do zadań wykonawcy w roku 2017 należeć będzie wykonanie:

- Przeglądów  technicznych i czynności konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożaru –

   czujki dymu, system oddymiania  ( klapy dymowe).

- Sprawdzenia wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego w hydrantach i zaworach
   hydrantowych (Ø 52 i Ø 25).

- Przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oświetlenia awaryjno  -  ewakuacyjnego.

4.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

5.Kryterium oceny ofert: cena  – 100 %

6.Termin składania ofert: ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego  do dnia 22 lutego 2017 roku do godziny 12.00

7.Składanie ofert: Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym wraz z kalkulacją cenową -  zał. nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32

277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 17/02/2017

2. Kalkulacja cenowa 17/02/2017

3. Formularz oferty 17/02/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.