Oznaczenie sprawy:  ZP/03/MGW/2017

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa nowej  przepompowni zlokalizowanej w Zabrzu przy ul 3-go Maja 91 , działka 1923/71 wraz z przyłączeniami  Kopex Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego”

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 20/01/2017

2. SIWZ 20/01/2017

3. Załączniki 20/01/2017

4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ 31/01/2017

5. Przedmiary 31/01/2017

 6. Zestawienie z otwarcia ofert 16/02/2017

7. Informacja o wyborze oferty 20/03/2017

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24/04/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.