ZPP/38/MGW/2017

                                                                            Zabrze, dn. 19. 01. 2017r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa
SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od 01. 02. 2017r. ÷ 01. 02. 2018r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

 

 

Zakres przedmiotu zamówienia:

System SMP-NT/SV, system łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemy zasilania bezprzerwowego eksploatowane w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Termin związania z ofertą:

60 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty.

Termin realizacji zamówienia:

Data rozpoczęcia prac uzgodniona zostanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Czas realizacji zamówienia 01. 02. 2017r. ÷ 01. 02. 2018r.

Kryteria oceny ofert:

Cena                     - 95% (najniższa zaoferowana cena),

Gwarancja          –   5% (okres gwarancji na wykonane usługi i wymienione podzespoły).

Uwagi:

        -            Wykonawca winien posiadać autoryzację (producenta elementów, urządzeń w/w systemów) na wykonywanie przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie w serwisowaniu tego typu urządzeń, a także potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy,

        -            Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminach ustalonych z Zamawiającym,

        -            Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,

          -          Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną usługę na okres minimum 12 miesięcy,

          -          W okresie trwania umowy obowiązujące ceny nie ulegną zmianie.

Termin składania ofert:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym:

- drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           

lub

- osobiście na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 26. 01. 2017r., do godz. 1400

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 19/01/2017

2. Formularz oferty 19/01/2017

3. SWW 19/01/2017

4. Umowa 19/01/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.