L. dz. 178/MGW/KK/2017

1.Przedmiot zamówienia:

„Usługi - w 2017 roku - w zakresie ochrony p-poż., dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – jego części naziemnej i podziemnej (w części naziemnej jeden raz w roku, w wyrobiskach górniczych co trzy miesiące począwszy od marca 2017 r.) – zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7  czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów  budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719, oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy , prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2002 r., Nr 139, poz. 1169 z późń. zm.)”

2. Opis zadania:

Do zadań wykonawcy w 2017 roku należeć będzie wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic w terminach wskazanych  przez Zamawiającego -  w części naziemnej jeden raz w roku, w wyrobiskach górniczych co  trzy miesiące począwszy od marca 2017 r.

3.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

4.Kryterium oceny ofert: cena  – 100 %

5.Termin składania ofert: ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 16 stycznia 2017 roku do godziny 12.00

6.Składanie ofert: Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym wraz z wypełnionym drukiem Kalkulacji cenowej stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego

na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32

277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 11/01/2017

2. Formularz oferty 11/01/2017

3. Kalkulacja cenowa 11/01/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.