L.dz.REOK/177/2017

                                                                      Zabrze, dn. 10.01.2017r.

Przedmiotem zamówienia jest " Wykonanie ekspertyzy dot. przebadania organizmów cudzożywnych (grzybów) pod kątem przyczyn i szkodliwości dla zdrowia osób przebywających we wskazanych wyrobiskach Kopalni Luiza.

Termin składania ofert:

Do dnia 16.01.2016r., do godz. 12.00 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 10/01/2017

2. Formularz oferty 10/01/2017

3. Wybór oferty 19/01/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.