NUMER DZIENNIKA: 6255/REOK/BT/2016
NAZWA OGŁOSZENIA: Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowego wykonania ogrzewania pomieszczeń: na poziomie 170 m – komory B kaplicy Św. Barbary, z wykorzystaniem źródła ciepła zawartego w powietrzu wylotowym na powierzchnię szybem GUIDO dla Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu.

Wizja lokalna odbędzie się w dn. 29.12.2016 o godz. 11:00. Miejsce zbiórki: Budynek Obsługi Ruchu Turystycznego ul. 3 Maja 93, Zabrze

Wydłużony termin składania ofert: do 03.01.2017 do godz. 12:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 23/12/2016

2. Formularz oferty 23/12/2016

3. Plan sytuacyjne wyrobisk z zaznaczonymi komorami poz. 170 m. 23/12/2016

4. Odpowiedzi na pytania 30/12/2016

5. Wybór oferty 13/01/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.