ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: dostawa skanera specjalistycznego do skanowania klisz i błon płaskich

Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia

Termin realizacji zamówienia: Do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy

Kryteria oceny ofert – cena 100%

Termin składania ofert: 23.12.2016

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 21/12/2016

2. Formularz oferty 21/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.