Zabrze, dnia 16.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie przeglądu lub naprawy(zależnie od potrzeb) sprzętu drukującego znajdującego się na stanie Muzeum:

  • Ricoch MPC2051
  • Ricoch MP2000                2 szt.
  • Ricoch MPC2030
  • Ricoch MPC2003              3 szt.
  • Lexmark X950de             2 szt.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.

Ofertę prosimy przesłać :

pocztą na adres – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

lub faxem na nr 32 277-11-25,

lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert : do 20.12.2016 r. godzina 14:00

Termin realizacji zamówienia:

Data realizacji zadania uzgodniona zostanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego i Wykonawcy po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy, jednak nie później niż 14 dni od momentu złożenia oferty. 

Dodatkowe wymagania

Przed złożeniem ofert konieczne jest dokonanie wizji lokalnej.

Osoba do kontaktu:

Wojciech Uberna tel. 728 406 118 / (32)630 30 91 wew. 2000

Kryteria oceny ofert:

Cena                     - 100% (najniższa zaoferowana cena).

1. Zapytanie ofertowe 16/12/2016

2. Informacja o wyborze oferty 22/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.